image_rotator

Projekti

line_rotator

Zadar Urban Mobility 4.0

 

Prvi koraci na izgradnji ovog novog sustava kreću kroz provedbu projekta Zadar Urban Mobility (ZUM 4.0.) te projekta uspostave Inteligentnog prometnog sustava. Rezultat je to višegodišnjih pripremnih radnji i planiranja sustava kojim će se uvesti pametni parking kroz sustav pametnog navođenja do parkirnih mjesta, uspostaviti elektronski sustav naplate u gradskom javnom prijevozniku - Liburniji kojim ćemo na jednostavniji način moći kupiti autobusnu kartu, ali i u svakom trenutku znati gdje se nalazi autobus i koliko mu treba za stići na odredište, zatim sustav ekrana / displeja i pametnih autobusnih stanica, uvesti gradsku i turističku karticu, te ključni alat „Zadar Smart City Aplikaciju“, kroz koju će krajnji korisnici (građani i turisti) moći konzumirati sve usluge koje će se kroz projekt razviti.

Razvojni potencijal ovog jedinstvenog sustava u RH  je zaista ogroman i trebao bi biti okosnica čitavom niza novih pametnih gradski rješenja i usluga koja će se razvijati u bliskoj budućnosti. Dodatno, značajan dio sustava pametnog grada razvit će se i kroz projekt Inteligentnog prometnog sustava (ITS), kojim će se umrežiti ključna gradska raskrižja te će se stvoriti preduvjeti da se promet kontrolira iz jednog kontrolnog centra za nadzor i upravljanje kompletnim prometom grada. Od tamo će se moći slati informacije vozačima (putem info displeja i mobitela) o stanju na cestama, privremenim prometnim regulacijama, preusmjeravati promet na manje opterećene prometnice, podešavati semafore u zelenom valu, itd.

 

PROJEKT:

Implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom novih tehnologija te IKT - Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0)

Naziv projekta / akronim:

Zadar Urban Mobility 4.0 (ZUM 4.0) – (prijašnji naziv Zadar Smart City)

Status:

Projekt pripremljen od strane Inovativnog Zadra i dostavljen Gradu Zadru, UO za EU fondove, kao jedinom prihvatljivom prijavitelju na natječaj za EU sredstva iz ITU mehanizma.

Izvor financiranja:

EU sredstva kroz ITU mehanizam, proračunska sredstva Grada Zadra

 

Status:

U PROVEDBI 

 Očekivani završetak:

Prosinac 2022.

Opis projekta:

 Projekt se sastoji nekoliko pod projekata iz područja inteligentnog prometnog sustava na području Grada Zadra koji međusobno koreliraju, te koriste zajedničku bazičnu ICT infrastrukturu, koju je Grad Zadar u prethodnom razdoblju u dobroj mjeri razvio (npr. vlastita optička mreža, WiFi mreža, serverski kapaciteti i sl.), i koju namjerava kroz ovaj projekt dodatno razvijati.

 Projektom je planirano uspostaviti slijedeće elemente projekta i njihove mjerljive ishode:

 ·         Web portal i mobilna aplikacija za pametne telefone (Zadar Smart City Aplikacija) za pristup objedinjenim uslugama - informiranje, javni prijevoz, parkiranje, mogućnosti plaćanja raznih usluga različitim platnim metodama, sl.;

·         Sustav elektroničke naplate u javnom prijevozu - najmanje 50 autobusa Liburnije d.o.o. opremljeno sustavom elektroničke naplate;

·         Sustav pametnog parkiranjanajmanje 1000 parkirnih mjesta pokrivenih sustavom pametnog parkiranja;

·         Sustav informiranja u prometu i javnom prijevozu –„pametne“ autobusne stanice i zasloni uz prometnice - najmanje 20 autobusnih stanica opremljeno zaslonima za informiranje korisnika u javnom prijevozu i 3 autobusne stanice opremljene dodatnim sadržajima poput velikih zaslona za informiranje putnika, punjača za mobilne uređaje, wifi-a  i sl.;

·         Centralni Informacijski Sustav  (CIS)središnji sustav za nadzor i upravljanje ostalim elementima projekta.

 Projekt je izrazito skalabilan, pa omogućuje da se pojedini sustavi razviju do te mjere da ih je kasnije lako nadograđivati kao samostalne projekte sukladno potrebama i mogućnostima financiranja.

 

 

Projektni partneri:

Grad Zadar - prijavitelj projekta, Inovativni Zadar d.o.o. – priprema projekta i partner zadužen za tehničku provedbu projekta, Liburnija d.o.o. i Obala i lučice d.o.o. – pružatelji usluga javnog prijevoza i naplate parkiranja  

Svrha projekta:

Povećati kvalitetu urbanog življenja korištenjem suvremenih tehnologija

 

Ciljevi projekta:

C1. Povećati učinkovitost prometnog sustava na području grada Zadra

C2. Olakšati pristup lokalnim javnim uslugama 

 

Okvirni rokovi:

1. Aplikacija i ugovaranje (ovisi o datumu raspisivanju natječaja kroz ITU mehanizam) – procjena do 1.9.2019.

2. Provedba projekta

Trajanje:

24 mjeseca

Proračun projekta sa PDV-om:

 

14.871.148,00 kn

Traženi iznos sufinanciranja iz EU:

Propisani maksimum (oko 82%)

Krajnji korisnici:

Građani i posjetitelji Grada Zadra