image_rotator

Projekti

line_rotator

Zadar Smart City

Kroz projekt radnog naziva Razvoj koncepta pametnog grada namjerava se pokrenuti niz manjih projekata iz sfere inteligentnog prometnog sustava na području Grada Zadra koji međusobno koreliraju i konvergiraju, te koriste zajedničku bazičnu ICT infrastrukturu, koju je Grad Zadar u prethodnom razdoblju u dobroj mjeri razvio (npr. vlastita optička mreža, WiFi mreža, serverski kapaciteti i sl.), i koju namjerava kroz ovaj projekt dodatno razvijati.

Projekt okvirno čine sljedeće sastavnice:

  • Portal i City card aplikacija za pametne telefone koji objedinjuju niz sustava, te omogućuju korisnicima da na jednom mjestu plaćaju razne komunalne usluge (javni prijevoz, taksi, ulaz u muzeje, parking i sl.) ostvaruju razne popuste u restoranima, dućanima, smještaju i sl., dobivaju informacije o slobodnim parking mjestima, zastojima u prometu, kvaliteti zraka i mora, zagađenosti zraka i sl.
  • Razvoj inteligentnog javnog prijevoza (sustav naplate karata, aplikacija za mobilne telefone, portal javnog prijevoza, pametne autobusne stanice sa sustavom informiranja putnika i WiFi sustavom i sl.)
  • Nadzor i upravljanje raskrižjima (kamere, senzori, brojila prometa, mogućnost upravljanja iz NOC..)
  • Nadzor i upravljanje prometom u mirovanju (slobodni parking mjesta, naplata parkiranja)
  • Sustav daljinskog upravljanja javnom rasvjetom, koji osim stvaranja preduvjeta za značajne uštede u segmentnu potrošnje EE (npr. LED rasvjeta i upravljanje njome), omogućuje pretvaranje sustava javne rasvjete (veliki broj stupova iznad prometnica) u temeljnu infrastrukturu za razvoj niza drugih sustava naslonjenih na promet i njegovu učinkovitost (WiFi komunikacijske točke, kamere za nadzor prometa, upravljanje prometom, razni senzori itd.).
  • Dodatni razvoj postojeće WiFi mreže kao infrastrukture za razvoj usluga prema građanima (pristup Internetu..), ali i kao dio sustava bazične MAN mreže Grada Zadra (optička mreža, WiFi bridge...)

Projekt je izrazito skalabilan, a omogućuje da se pojedini sustavi razviju do te mjere da ih je kasnije lako nadograđivati kao samostalne projekte sukladno potrebama i mogućnostima financiranja. Ideja je da se fizička infrastruktura vezana uz projekt u najvećem dijelu implementira na određenom testnom području (npr. Poluotok) kako bi se mogla testirati njegova učinkovitost i kako bi se omogućila vidljivost istog.

S obzirom da se projekt uklapa u strateški cilj i prioritete strategije razvoja urbanog područja Grada Zadra (STUP GZ) vjerujemo da će se sredstva za osiguranje financiranja ovog značajnog projekta uspjeti osigurati kroz ITU mehanizam financiran iz EU fondova.