image_rotator

Projekti

line_rotator

Pozdrav Suncu

 

 

PROJEKT:

Rekonstrukcija instalacije „Pozdrav Suncu“

Naziv projekta / akronim:          

 

Status:

Provedeno

Izvor financiranja:

Proračun Grada Zadra

 

Pozadina projekta:

Godine 2007. Instalacija „Pozdrav Suncu“ (dalje instalacija) puštena je u rad i predana vlasniku, Gradu Zadru. Godine 2014. izvršen je uvid u stanje instalacije zbog osjetnog pada njene funkcije. Kroz period 2014. do danas instalacija je dovedena u zadovoljavajuće radno stanje. Iskustva i spoznaje kroz te radove su dokumentirani u radnim izvješćima. Veliki dio spoznaja su implementirane u sanaciji lampi i pretvarača signala. Međutim, sadašnje stanje instalacije pokazuje da je tehnološki i tehnički ona odradila radni vijek, budući je datirana barem dvije godine prije ugradnje u instalaciju. U vremenu brzih promjena tehnologija, ista je postala ne samo zastarjela već se ne može ni održavati, ni prilagođavati današnjim tehnologijama, tehnikama i programskim aplikacijama. To konkretno znači da u slučaju otkazivanja centralnog kontrolnog sklopa (Master box) čitav sustav prestaje raditi, a budući proizvođač istog više ne postoji, ne postoji mogućnost zamjene navedenog sustava. (ovo se posebno odnosi na software za kontrolu sustava). S obzirom da je učestalost kvarova sve češća i da trošak održavanja raste iz godinu u godinu, te kad se tome pridoda činjenica da je ova instalacija postala glavna turistička atrakcija Grada Zadra i učinila ga prepoznatljivima u svjetskim okvirima, nužnost radikalne rekonstrukcije postaje potreba.

 

Opis projekta:

Projektom će se postojeća instalacija u određenim segmentima potpuno zamijeniti (npr. upravljačka elektronika). Također, sustav će se modernizirati i nadograditi do te mjere da će se stvoriti preduvjeti za njegovu komercijalnu eksploataciju, a samim time i  financijsku samo-održivost. 

Projektni partneri:

Grad Zadar

Svrha projekta:

Povećati održivost upravljanja javnim resursima i kulturnom baštinom

 

Ciljevi projekta:

C1. Poboljšati kvalitetu infrastrukture instalacije „Pozdrav Suncu“, kako bi se osigurao novi životni ciklus i preveniralo umanjenje funkcionalnosti glavne gradske turističke atrakcije.

C2. Poboljšati kvalitetu opreme i uređaja u svrhu pružanja dodanih usluga, kako bi se osigurala financijska samo-održivost instalacije.

 

Elementi projekta:

Radovi rekonstrukcije instalacije  - od sredine travnja do početka lipnja 2018. i od sredine listopada do kraja 2018.

 

Trajanje:

8 mjeseci

 

Ukupna vrijednost:

 

4.000.000,00 HRK

 

Krajnji korisnici:

Građani i posjetitelji Grada Zadra