image_rotator

Projekti

line_rotator

Novi inkubator

PROJEKT:

Gradnja nove zgrade poduzetničkog inkubatora

Status:

U provedbi

Izvor financiranja:

Planirani nacionalni udio od ukupnih prihvatljivih izdataka koji će osigurati Prijavitelj s partnerima projekta iznosi 6.182.732,70 HRK, odnosno 25,19%, a veći dio u iznosu od 18.357.658,26 HRK odnosno 74,81% planira se osigurati iz bespovratnih sredstva Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Početak projekta:

01.08.2020.

Pozadina projekta:

Stalni porast zanimanja za ovakvom adekvatno opremljenom i povoljnom poslovnom infrastrukturom ukazuje na potrebu za izgradnjom još jednog inkubatora

Opis projekta:

Projekt se sastoji od četiri komponente koje zajedno čine logičnu i zaokruženu cjelinu.

Komponente su:

1. Izgradnja i opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora
2. Izrada inkubacijskih programa
3. Promocija i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnost izgradnje i opremanja nove zgrade poduzetničkog inkubatora, ukupne GBP min 2000 m2, za podršku start‐up poduzećima koji razvijaju inovativne proizvode, kao i malim i srednjim poduzećima. U poduzetničkom inkubatoru će takve tvrtke moći ostvariti adekvatan poslovni prostor i suvremenu opremu za razvoj svojih projekata, a sve uz sinergiju svih sudionika. U građevini je predviđeno najmanje 100 radnih mjesta, dodatni prostori za moguće laboratorije kao i konferencijska dvorana koja može primiti cca 100 posjetitelja. Također su predviđeni i ostali prateći sadržaji poput coworking prostora, soba za sastanke, prostora za rekreaciju i odmor, bistroa, čajnih kuhinja itd.

Aktivnost izrade inkubacijskih programa uključuje izradu programskog dokumenta koji će definirati kriterije za odabir korisnika inkubatora, vrste i načine pružanja usluga tijekom proscesa inkubacije, načine praćenja napretka korisnika te ostale prateće usluge i aktivnosti.

Projekt se realizira u urbanom području Zadar.

Projektni partneri:

Grad Zadar

Svrha projekta:

Pridonijeti rastu i razvoju MSP-a na području Grada Zadra te stvaranju novih radnih mjesta 

Ciljevi projekta:

Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture, kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja MSP-ova te otvaranje novih radnih mjesta na Urbanom području Zadar

Elementi projekta:

1. Izgradnja i opremanje nove zgrade poduzetničkog inkubatora
2. Izrada inkubacijskih programa
3. Promocija i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Trajanje:

26 mjeseci

 Ukupna vrijednost:

24.539.231,54 HRK

Traženi iznos sufinanciranja iz EU:

75%

Krajnji korisnici:

MSP s područja UP Zadar, domaći i strani poduzetnici/investitori, nezaposleni na području UP Zadra te stanovnici UP Zadra