image_rotator

Projekti

line_rotator

InZad inkubator 2.0

PROJEKT:

Rekonstrukcija postojećeg poduzetničkog inkubatora

Naziv projekta / akronim:

InZad inkubator 2.0

Status:

Provedba projekta dovršena 30.11.2018.

Izvor financiranja:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.01.0009 od 28.08.2017., temeljem Poziva za dostavu projektnih prijedloga Ref. oznaka: KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture, (EFRR, OP Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020)

 

Planirani početak:

u provedbi od 01.09.2018.

 

Trajanje:

15 mjeseci (do 30.11.2018.)

 

Ukupna vrijednost:

5.772.973,84 HRK

EU sufinanciranje:

5.188.169,09 HRK (90%)

Projektni partneri:

Grad Zadar, ZADRA NOVA

Suradnici na projektu:

Udruženje obrtnika Zadar, HGK ŽK Zadar, Zadar Developers Hub

Krajnji korisnici:

MSP s područja Zadra, studentska populacija, obrazovne institucije, poslovni savjetnici, mentori, lokalna zajednica

Opis provedbe projekta:

Projekt je proveden u zadanim rokovima, u najvećoj mjeri vlastitim kapacitetima Inovativnog Zadra te su provedbom realizirani svi definirani ciljevi projekta.

Osobit izazov u provedbi predstavljala je obveza prema postojećim korisnicima da se njihovo poslovanje ne ometa, odnosno da kontinuirano mogu koristiti infrastrukturu inkubatora bez obzira na radove održavanja i preuređenja. Naporima projektnog tima te u dobroj suradnji s izvođačem i projektnim partnerima i ovaj izazov je prevladan te su radovi dovršeni bez većih odstupanja u odnosu na projektno-tehničku dokumentaciju i u ugovorenim rokovima.

Aktivnosti provedbe obuhvaćale su, između ostalog, cjelokupno administrativno i financijsko upravljanje projektom, koordinaciju svih sudionika u provedbi, komunikaciju s provedbenim tijelima te izradu 6 izvješća tijekom provedbe, provedbu 11 postupaka jednostavne nabave te dva otvorena postupka javne nabave male vrijednosti (nabava radova održavanja i preuređenja u vrijednosti od 3.274.431,10 HRK i nabava IKT opreme u vrijednosti 1.345.800,00 HRK), koordinaciju provedbe na terenu (komunikacija s izvođačima radova, nadzorom, dobavljačima opreme i pružateljima usluga, kako bi se sve aktivnosti provele usklađeno, sukladno ugovorima i na vrijeme).

 

Ostvareni rezultati:

Po završetku projekta ostvareni su sljedeći rezultati i isporučevine:

•         1425 m2 neto površine obnovljene, preuređene i opremljene infrastrukture

•         28 novouređenih prostorno - funkcionalnih cjelina: sala za sastanke, pred inkubacijski prostor, laboratorij za digitalnu proizvodnju, višefunkcionalna dvorana (konferencijska dvorana / informatička učionica), 24 poslovna prostora / ureda

•         1 instalirana i funkcionalna foto naponska elektrana snage 9,9 kW

•         20 stolnih all in one računala

•         Interaktivna ploča za projekcije i edukacije

•         3D printer, 3D skener, laserska gravirka, ručni paletar, kutija s alatom

•        Virtualizacijski cluster (serveri), Backup server / Storage sa SSD/SAS/SATA diskovima, Licence za server (virtualizacija, OS…), Backup Software za virtualizirane sustave, E-mail server, E-mail sigurnosni sustav, Upravljački i monitoring sustav za cloud; "Serverski ormar; UPS; Mrežna oprema 10Gb/s router/switch, 1Gb/s router/switch+10Gb/s uplink, 10Gb/s switch; optički transciveri 40G, 10G, 1G

•         izrađena aplikacija (softver) za upravljanje infrastrukturom

•         niz postignutih rezultata u smislu povećanja vidljivosti InZad inkubatora i njegovih usluga (informativna brošura, aktivan profil na Facebooku i Instagramu, signalizacija unutar zgrade u skladu s vizualom tvrtke, fasadni natpis, različiti promotivni materijali i događanja)

 

 

Pokazatelji uspješnosti:

Po završetku projekta ostvareni su sljedeći pokazatelji uspješnosti:

•      opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura (radovima održavanja i preuređenja obuhvaćeno je ukupno 1424,9 m2 površine zgrade na kojima je izvršena neka vrsta radova sukladno projektu)

•      kapacitet infrastrukture (u sklopu objekta dobiveno je 28 prostorno funkcionalnih cjelina, koje se mogu koristiti za različite potporne usluge)

•      broj novih usluga (17 usluga, kako je navedeno u brošuri projekta te na mrežnoj stranici korisnika https://inzad.hr) koju su sastavni dio aktivnosti potpore poduzetništvu te se provode s ciljem da se unaprijedi i poboljša učinkovitost njihovog poslovanja, odnosno olakša njihov rast i razvoj te omogući stvaranje novih radnih mjesta.