image_rotator

Projekti

line_rotator

IKT infrastruktura i usluge

 

Integracija velike količine usluga, različitih hardvera i softvera pod istom kapom kojom se može centralizirano upravljati, ključan je razvojni preduvjet za upravljanje i povezivanje različitih često nekompatibilnih pametnih sustava.

Upravo u tom pravcu, Grad Zadar, u suradnji s Inovativnim Zadrom, je razvio dugogodišnji plan razvoja koncepta pametnog grada Zadra kojim će se stvoriti integrirani sustav praćenja i upravljanja brojnim pametnim rješenjima na području grada. Radi se o arhitekturi i planu izvedbe svojevrsne "kičme" sustava koja bi mogla podržavati različite komponente pametnih rješenja pod zajedničkom kapom "Zadar Smart City-ja". Ovako postavljen sustav omogućio bi daljnje širenje javnih digitalnih usluga umreženih i međusobno kompatibilnih unutar zajedničke platforme.

 

Gradska IKT infrastruktura

„Kičmu“ gradske IKT infrastrukture čini preko 70 km vlastite optičke mreža grada koja povezuje preko 100 gradskih lokacija (gradske institucije, komunalna društva, ustanove, škole, gradske server sale odnosno gradski „cluster“ serveri, WiFi i IoT pristupne točke, kamere..). S obzirom na dostupnost i kapacitete prijenosa podataka ova mreža omogućuje ogromne mogućnosti razvoja različitih IKT rješenja te značajne uštede na troškovima povezivanja koje drugi gradovi imaju budući je uvriježeno da ove usluge gradovi plaćaju telekom operatorima. Grad Zadar je u tom pogledu praktično neovisan od telekom operatora. Malo koji grad u RH i šire se može pohvaliti ovom činjenicom. Na ovu mrežu nadograđene su brojne IKT usluge koje u konačnici Inovativni Zadar pruža većini institucija spojenih na mrežu poput pristupa internetu, povezivanja lokacija, IP telefonije, najma virtualnih servera, izrade prilagođenih softverskih rješenja i sl. Gradska optička mreža omogućila je i razvoj gradskih bežičnih mreža (WiFi i IoT) koje koriste istu za povezivanje svojih pristupnih točaka i baznih stanica, ali i razvoj video-nadzornih sustava grada koji za kvalitetan rad iziskuju upravo veze velikih brzina prijenosa.

 

Internet of Things (Internet stvari) mreža Grada Zadra

IoT (Interent of Things) koncept omogućuje interakciju ljudi s uređajima i uređaja s uređajima, integrirajući ih u mrežu kojom se upravlja putem web-aplikacija. Mogućnosti primjene IoT aplikacija su široke i raznolike, a prožimaju gotovo sva područja ljudskog djelovanja poput industrije, telekomunikacija, telemedicinskih sustava i zdravstvene njege, brige za starije i nemoćne, energetskih sustava, pametnih zgrada, kuća i ureda, pametnih gradova, praćenja stanja okoliša itd. Grad Zadar vjerojatno je jedini grad u RH koji ima vlastitu IoT mrežu baziranu na otvorenoj LoRa WAN tehnologiji, što ga i u tom segmentu čini neovisnim od operatora ovih mreža (npr. telekomi).

U tom smislu Inovativni Zadar izgradio je gradsku IoT mrežu, te osmišljava i testira različita IoT rješenja fokusirana na komunalne usluge (vodomjeri, pametna rasvjeta, pametno parkiranje, kakvoća zraka, buka, pametne kante…) te prikupljene podatke objedinjeno prezentira na gradskoj Internet of Things (IoT) platformi iot.inzad.hr.