image_rotator

Projekti

line_rotator

IK infrastruktura i usluge

Razvoj bazične informatičke i komunikacijske (IK) infrastrukture Grada i razvoj novih IK usluga baziranih na istoj, projekt je koji se provodi već duži niz godina. Uključuje razvoj optičke infrastrukture sustava lokalne uprave (Grad, TD i ustanove – škole, vrtići, muzeji, knjižnice, JVP, TZ GZ), mreže servera, WiFi mreža i sl. Ova infrastruktura temelj je razvoja modernih IK usluga, omogućuje fleksibilnost, financijske uštede i brzu nadogradnju. Danas društvo raspolaže sa 20 km vlastite optičke infrastrukture, 2 sistem sale, nizom servera, WiFi mrežom velike površine pokrivanja, te redundantnim  linkovima na Internet velike brzine. Društvo je od 2016. registrirano kod HAKOM-a za pružanje usluga davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, i usluge davanja pristupa internetu. Sve nabrojano omogućuje nam da svom osnivaču, te pripadajućim trgovačkim društvima i ustanovama pruže čitav niz usluga, na racionalniji i kvalitetniji način. Tako društvo već danas pruža različite usluge (Internet, povezivanje lokacija, ePisarnica i sl.) Gradu Zadru, Vodovodu, Liburniji, COINu, korisnicima inkubatora, s konačnim ciljem da se čitav sustav lokalne uprave uveže u zajednički sustav.

Sustav se konstantno unaprjeđuje, te očekujemo da u skoro vrijeme bude samoodrživ, odnosno da se financira iz vlastitih prihoda.