image_rotator

Projekti

line_rotator

IK infrastruktura i usluge

Razvoj bazične informatičke i komunikacijske (IK) infrastrukture Grada i razvoj novih IK usluga baziranih na istoj, projekt je koji se provodi već duži niz godina. Uključuje razvoj optičke infrastrukture sustava lokalne uprave (Grad, TD i ustanove – škole, vrtići, muzeji, knjižnice, JVP, TZ GZ), mreže servera, WiFi mreža i sl. Ova infrastruktura temelj je razvoja modernih IK usluga, omogućuje fleksibilnost, financijske uštede i brzu nadogradnju. Danas društvo raspolaže s 50 km vlastite optičke infrastrukture, tri sistem sale, nizom servera, WiFi mrežom velike površine pokrivanja, vlastitom IoT mrežom na LoRa tehnologiji, te redundantnim linkovima na Internet velike brzine. Društvo je od 2016. registrirano kod HAKOM-a za pružanje usluga davanja u najam elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, i usluge davanja pristupa internetu. Sve nabrojano omogućuje nam da svom osnivaču, te pripadajućim trgovačkim društvima i ustanovama pruže čitav niz usluga, na racionalniji i kvalitetniji način. Tako društvo već danas pruža različite usluge (Internet, povezivanje lokacija, najam virualnih servera i ostalih usluga u "oblaku", WiFi mreže, raznih aplikacija prilagođenih potrebama korisnika (DMS, ERP, GIS  i sl.) subjektima iz sustava javne uprave, ali i korisnicima inkubatora.