image_rotator

Projekti

line_rotator

eZadrani

PROJEKT:

Razvoj e-servisa sustava lokalne uprave

Naziv projekta / akronim:         

eZadrani

Status:

Uspostavljena testna platforma test.ezadrani.hr

Izvor financiranja:

kapitalna pomoć Grada Zadra, vlastita sredstva, EU sredstva ukoliko budu dostupna u ove svrhe

Planirani početak:

u provedbi

Opis projekta:

Projekt se sastoji od katalogizacije i standardizacije servisa lokalne uprave, njihovo objedinjavanje na zajedničkom web portalu, te postupnu digitalizaciju odnosno pretvaranje u e-usluge. Smisao projekta je omogućiti korisnicima jednostavni i olakšani pristup uslugama lokalne uprave putem jedinstvenog web portala i pametnih uređaja. Istovremenim uključivanjem u sustav e-usluga e-Građani na državnoj razini (NIAS sustav identifikacije i autentifikacije), građanima Grada Zadra, bile bi dostupne sve usluge javne uprave (na državnoj i lokalnoj razini).

 

Projektni partneri:

Grad Zadar, TD i ustanove u njegovom (su)vlasništvu, kao i ostali dionici iz sustava lokalne uprave – svi pružatelji javnih servisa na razini lokalne uprave.

Svrha projekta:

Povećati učinkovitost i transparentnost lokalne uprave

Ciljevi projekta:

C1. Omogućiti građanima objedinjeni pristup e-servisima lokalne uprave putem on-line platforme. 

Okvirni rokovi:

Testiranje sustava: do listopada 2019.

Produkcija prvih e-usluga: kraja 2019.

Trajanje:

Kontinuirano

Ukupno procijenjena vrijednost:

 

Gruba procjena oko 3.000.000,00 kn za razvoj i implementaciju približno 100tinjak različitih e-usluga

Traženi iznos sufinanciranja iz EU:

Propisani maksimum ukoliko se otvori adekvatan natječaj

Krajnji korisnici:

Građani i posjetitelji Grada Zadra.