image_rotator

Projekti

line_rotator

eZadrani

Projekt radnog naziva eZadrani osmišljen je sa ciljem potpune digitalizacije usluga lokalne uprave. Projekt se sastoji od katalogizacije i standardizacije servisa lokalne uprave, njihovo objedinjavanje na zajedničkom web portalu, te postupnu digitalizaciju odnosno pretvaranje u e-usluge. Smisao projekta je omogućiti korisnicima jednostavni i olakšani pristup uslugama lokalne uprave putem jedinstvenog web portala. Istovremenim uključivanjem u sustav e-usluga eGrađani na državnoj razini (NIAS sustav identifikacije i autentifikacije), građanima Grada Zadra, bile bi dostupne sve usluge javne uprave (na državnoj i lokalnoj razini).

S obzirom da se radi o projektu koji značajno unaprjeđuje usluge lokalne uprave, povećava njenu transparentnost i olakšava interakciju sa građanima, vjerujemo da ćemo i za ovaj projekt većinu sredstava osigurati iz fondova EU.