image_rotator

Projekti

line_rotator

eZadrani

Sustav eZadrani ključni je projekt Grada Zadra iz područja digitalizacije usluga koje grad pruža građanima, a provodi ga Inovativni Zadar d.o.o. Osmišljen je s ciljem jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg korištenja usluga primarno Grada Zadra, ali i trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad Zadar (su)vlasnik, odnosno osnivač.

Korisnički dio sustava čini javno dostupni web portal na adresi eZadrani.hr koji predstavlja jedinstvenu točku pristupa dostupnim elektroničkim uslugama Grada pri čemu koristi NIAS autentifikaciju (mogućnost pristupa putem 20tak različitih vjerodajnica) i Osobni Korisnički Pretinac (OKP) sustava eGrađani.
Konačni cilj je "virtualna gradska uprava" odnosno postupna digitalizacija svih usluga grada, povezanih društava i ustanova, kako bi građani na jednostavan, brz i transparentan naćin na jednom mjestu putem ovog web portala mogli koristiti sve (ili veliku većinu) usluga koje im ove institucije mogu pružiti.    

foto