image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator

Skupštine

SKUPŠTINA DRUŠTVA (4.11.2022.)

 

DNEVNI RED 

 1. Izbor zapisničara
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva
 3. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora društva

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA (15.6.2022.)

DNEVNI RED:

 1. Izbor zapisničara
 2. Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2021. godinu
 4. Odluka o prihvaćanju temeljnog financijskog izvješća za 2021. godinu
 5. Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
 6. Financijski plan za 2022. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2022. godinu

SKUPŠTINA DRUŠTVA (28.5.2021.)

DNEVNI RED:

 1. Izbor zapisničara
 2. Godišnje izvješće Društva za 2020. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2020. godinu
 4. Odluka o prihvaćanju temeljnog financijskog izvješća za 2020. godinu
 5. Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu
 6. Financijski plan za 2021. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2021. godinu