image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator

Izjava o pristupačnosti

 

Inovativni Zadar d.o.o. nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice inzad.hr .

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona i članku 5. Direktive (EU) 2016/2102, Inovativni Zadar je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  • Ne postoji opcija "Prilagodba slabovidnosti".
  • Ne postoji opcija "Prilagodba disleksiji".
  • Ne postoji opcija "Veličina pisma".

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 1. listopada 2022. temeljem samoprocjene koju je proveo Inovativni Zadar.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, možete dobiti slanjem e-pošte tel: 023/627-796
e-mail: ppi@inzad.hr  ; radno vrijeme: 9.00-15.00h

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr.