image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator

Česta pitanja i odgovori

Što je Inovativni Zadar d.o.o?

Inovativni Zadar d.o.o. (dalje: InZad) tvrtka je u potpunom vlasništvu Grada Zadra, koja se bavi potporom lokalnom poduzetništvu i pružanjem informatičkih i telekomunikacijskih  usluga l i digitalizacijom lokalne uprave koju čine Grad Zadar i njegova povezana trgovačka društva i ustanove.

Kako InZad podupire lokalno poduzetništvo?

Potpora koju pruža najvećim dijelom fokusirana je na poduzetnike početnike u inicijalnoj i najosljetivijoj fazi "poduzetničkog pothvata". InZad raspolaže sa zgradom Poduzetničkog inkubatora u kojem poduzetnici početnici mogu dobiti potpuno opremljeni poslovni prostor po iznimno povoljnim uvijetima, te u kojem u poticajnom okruženju u sinergiji sa ostalim korisnicima prostora mogu razmjenjivati iskustava, prisustvovati ciljanim edukacijama i seminarima, koristiti savjetodavne usluge, te koristiti razne IT usluge koje su im na raspolaganju po povoljnim uvijetima (pristup Inetrnetu velikim brzinama i sl.)

Koji su najvažniji projekti koje je InZad osmislio, proveo, provodi ili u njima sudjeluje kako bi podupirao lokalno poduzetništvo? 

Društvo provodi čitav niz aktivnosti i projekata koji se odnose na potporu poduzetništvu, a izdvajamo najznačajnije koji su uz to u velikom iznosu sufinancirani EU sredstvima:

  • InZad 2.0 - obnova i modernizacija Poduzetničkog inkubatora na Novom Bokanjcu
  • InZad MSP - Moderni servis za poduzetnike
  • Novi inkubator - Gradnja zgrade novog poduzetničkog inkubatora na Bilom Brigu

 

Koji su najvažniji projekti koje je InZad osmislio, proveo, provodi ili u njima sudjeluje na području Informatičkih i Komunikacijskih Tehnologija?