image_rotator

O nama

line_rotator

Organizacija Društva

 

SKUPŠTINA - Gradonačelnik Grada Zadra

 

UPRAVA - Direktor Društva - Alan Kociper, dipl. ing.el., alan.kociper@inzad.hr 

 

SEKTORI

 

1. Opći poslovi 

 

2. Sektor upravljanja poslovnim zonama - Voditelj sektora - Ivica Katić, dipl.oecc., ivica.katic@inzad.hr 

 

3. Sektor informatičkih i komunikacijskih tehnologija (IKT sektor)

 

4. Sektor potpore poduzetništvu (PP sektor)