image_rotator

O nama

line_rotator

Javna nabava

image_stanari

Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

image_stanari

Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu", evid.br. JN 1/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0012928.

Zadnja izmjena objavljena je 06. srpnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S F14-0014127.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.

image_stanari

Produženje roka za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - JN-01/17

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je je rok za dostavu primjedbi i prijedloga na nacrt dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije "Pozdrav Suncu", evid.br. naručitelja JN 1/17, produžen do petka 23. lipnja 2017.

image_stanari

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA - Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu", evid.br. naručitelja JN 1/17.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednost, te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@inzad.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 

image_stanari

Plan nabave za 2017. godinu

image_stanari

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

image_stanari

Plan nabave za 2016. godinu

image_stanari

Plan nabave za 2015. godinu

image_stanari

Plan nabave za 2014. godinu

image_stanari