image_rotator

O nama

line_rotator

Izvješća i planovi

Temeljem Statuta i Izjave o osnivanju Društvo redovito podnosi Skupštini Društva Godišnja izvješća o radu i Financijske planove za slijedeću godinu.