image_rotator

Sponzor

line_rotator
thumb_ink

Zagrebačka banka d.d.

 

Dana 26.05.2022. sa Zagrebačkom bankom d.d. potpisan je Ugovor o sponzorstvu za 2022. godinu temeljem koje će se sponzorirati redovite aktivnosti koje Inovativni Zadar provodi u potpori poduzetništvu, poput organizacije edukacija i radionica.

Ovim putem zahvaljujemo sponzoru na potpori malim poduzetnicima.