image_rotator

InZad

line_rotator

Inkubator

Postani stanar

Prijavi se putem linka https://bim.inzad.hr/postani-stanar i postani član inspirativne zajednice poduzetnika u inkubatoru Inovativnog Zadra na Novom Bokanjcu!

 

Pravo na korištenje podrške i usluga iz članka 4. ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

Kategorija korisnika

Poduzetnici

Razvojni timovi

Administrativni kriteriji

 • fizička osoba koja obavlja poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnik ili u formi slobodnog zanimanja
 • pravna osoba osnovana radi obavljanja gospodarske djelatnosti
 • nema vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima
 • ima najmanje jednog, a najviše 10 zaposlenika
 • ne posluje duže od tri godine
 • dvije ili više fizičkih osoba koje razvijaju projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalnih tehnologija, elektroničkog poslovanja, inovacija ili koriste inovativan koncept poslovanja
 • poduzetnici (pravne ili fizičke osobe) koji posluju duže od tri godine, ali razvijaju novi projekt, proizvod ili uslugu utemeljenu na znanju, inovacijama ili koristeći inovativan koncept poslovanja

Usklađenost s prioritetnim sektorima (SRGZ)

 • obavljaju djelatnost iz područja prioritetnih sektora definiranih Strategijom (poslovne i stručne usluge, ICT, kreativne industrije, proizvodi i usluge utemeljeni na znanju, inovacijama i novim tehnologijama, izvozno orijentirane tvrtke) i/ili
 • rješenja / proizvodi koje razvijaju predstavljaju tehnološko poboljšanje i napredak u odnosu na postojeća i/ili
 • koriste inovativan koncept poslovanja

Tržišni potencijal

 • imaju potencijal rasta i razvoja, potencijal za nova zapošljavanja i/ili izvozni potencijal

Ljudski potencijali

 • prijavitelj raspolaže timom kvalificiranih i kompetentnih osoba
 • voditelj tima, odnosno predstavnik poslovnog subjekta ima adekvatne poduzetničke vještine i upravljačke sposobnosti