image_rotator

InZad

line_rotator

Inkubator

08.08.2023 Izvor: Inovativni Zadar

Početna cijena parcela u GZ Crno koja će biti ponuđena na javnom natječaju iznosit će 29,48 EUR/m2.

Građevinske parcele u GZ Crno prodavat će se po početnoj cijeni od 29,48 EUR za m2, definirano je Procjembenim rezultatom kojega je dao izraditi Grad Zadar. Svoj interes za poslovanjem u Zoni iskazala su 42 poslovna subjekta a preferirana površina zemljišta je od 2.500 – do 5.000 m2.

Procjembenim elaboratom kojega je Grad Zadar dao izraditi sa svrhom utvrđivanja procjene vrijednosti nekretnina u Gospodarskoj zoni Crno, utvrđeno je da početna prodajna cijena zemljišta u Gospodarskoj zoni Crno iznosi 29,48 EUR-a za m2. Elaboratom je procijenjena tržišna vrijednost prvih 5 kaseta (čestice; 2144/333, 2144/334, 2144/336, 2144/352, 2144/353), potpuno infrastrukturno opremljenih, sveukupne površine 243.852 m2, odnosno nešto manje od 25 ha zemljišta.

Ukupna početna prodajna cijena za cijelih 243.852 m2 u Gospodarskoj zoni Crno tako je utvrđena u iznosu od 7.188.756,96 EUR odnosno 54.163.689,32 kn.

Navedenim Elaboratom, osim početne kupoprodajne cijene zemljišta, utvrđena je i tržišna vrijednost prava građenja koja se odnosi na izgradnju poslovne zgrade obzirom da se radi o zemljištu gospodarske namjene - poslovne i to na rok od 30 godina. 

Tržišna vrijednost godišnjeg prava građenja utvrđena je pojedinačno po kasetama, za svaku od 5 katastarskih čestica koje se međusobno razlikuju po svojoj veličini, pa tako cijena varira od 93.463,44 EUR-a za najmanju kasetu površine 36.340 m2 (k. č. 2144/334 k.o. Crno) do primjerice 195.792,28 EUR-a za najveću kasetu površine 76.127 m2 (k. č. 2144/352 k. o. Crno).

Uvjeti prodaje, kriteriji odabira najpovoljnije ponude te ostale pojedinosti vezane uz raspolaganje zemljištem bit će definirane javnim natječajem za prodaju zemljišta koji će biti objavljen na stranicama Grada Zadra, Inovativnog Zadra te dnevnom tisku i društvenim mrežama. Natječaju će prethoditi donošenje strateških odluka kojima će se urediti modeli raspolaganja zemljištem u Zoni, utvrditi kriteriji za odabir poduzetničkih projekata kao i definirati programi potpora te paketi poticajnih mjera i olakšica za investitore.

Do sada su svoj interes za poslovanjem u Zoni iskazala 42 poslovna subjekta a preferirana površina zemljišta je od 2.500 – do 5.000 m2 za što se putem Anketnog obrasca izjasnilo ukupno 36 potencijalnih ulagača, odnosno njih preko 85 %. To je ujedno i minimalna veličina građevinske čestice koju je moguće kupiti dok maksimalna veličina čestice namijenjena prodaji nije limitirana.