image_rotator

IKT

line_rotator

ICT usluge

Jedna od glavnih djelatnosti Društva je osmišljavanje, razvoj i pružanje ICT usluga primarno za potrebe Grada Zadra, te trgovačkih društava i ustanova u njegovom (su)vlasništvu.

Društvo kontinuirano razvija vlastitu ICT infrastrukturu (optička mreža, mreža servera i sl.) kako bi osiguralo preduvjete za integriran i koordiniran razvoj različitih ICT usluga i servisa lokalne uprave.

Neke od usluga koje su već sad dostupne (ili će biti u skoro vrijeme) spomenutim korisnicima su:

  • Usluga stalnog pristupa Internetu
  • Usluga povezivanja lokacija - IP VPN
  • Najam računala
  • Kolokacija servera
  • Virtualizacija servera 
  • VoIP telefonija