image_rotator

IKT

line_rotator

eServisi

eServisi i usluge primarno su namjenjeni građanima, poduzetnicima i posjetiteljima Grada Zadra.

U cilju povećanja efikasnosti lokalne uprave i podizanja kvalitete života na području Grada Zadra, konačan cilj je razvoj i objedinjavanje svih servisa lokalne uprave na jednom mjestu, odnosno uspostava virtualne lokalne uprave, kroz koju bi korisnici većinu svojih zahtjeva prema lokalnoj upravi rješavali on-line.

Neke od do sad uspostavljenih  eServisa i usluga: