image_rotator

IKT

line_rotator

Bežična mreža Grada Zadra

Bežična mreža Grada Zadra

Prosječno se dnevno bilježi preko 5000 jedinstvenih spajanja na preko 150 pristupnih točaka raspoređenih na velikom broju gradskih lokacija uključujući sve gradske otoke, te 25 autobusa gradskog prijevoza. Ako tome dodamo preko 1000 jedinstvenih dnevnih spajanja na 88 pristupnih točaka i 8 lokacija bežične mreže Sveučilišta u Zadru, koju je financirao Grad Zadar, a izgradio je i održava Inovativni Zadar sa ponosom možemo reći da Grad Zadar ima jednu od najvećih i najkorištenijih bežičnih mreža za javni besplatni pristup internetu u državi. Svake godine nastoji se mrežu dodatno proširiti i modernizirati. Tako je 2020. mreža proširena i sad bežičnim signalom pokriva i cijelu šetnicu obnovljenih gradskih bedema, ali i javne prostore u mjesnim odborima Crno, Smiljevac, Brodarica i Stanovi.

 

 Projekt e-Škole

Program, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 hrvatska škola. Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ provodio se do kraja kolovoza 2018. godine. Glavni rezultat pilot projekta je povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola.

Specifični ciljevi programa e-Škole, kojima će se doprinijeti općem cilju su:

  • osigurati svrhovitu, pouzdanu i sigurnu IKT okolinu prilagođenu potrebama škola u Republici Hrvatskoj
  • poboljšati učinkovitost i koherentnost procesa u obrazovnom sustavu unaprijediti digitalne kompetencije koje doprinose digitalnoj zrelosti škola
  • unaprijediti strateško vodstvo škola za podizanje njihove digitalne zrelosti.

U tom smislu, Grad Zadar, kao osnivač osnovnih škola na području grada, angažirao je Inovativni Zadar u svojstvu stručne tehničke pomoći u projektu (STP). Stručnjak za tehničku podršku (STP) pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesku. To je osoba kojoj se učitelji i nastavnici mogu obratiti u slučajevima kada npr. imaju problema sa spajanjem na školsku mrežu ili sa laptopom, pametnim ekranom ili učeničkom opremom. Ukoliko se radi o kvaru opreme on ga prijavljuje helpdesku, ako se radi o poteškoći koju on može otkloniti, također se može obratiti helpdesku za pomoć pri njenom otklanjanju.

Ovo je još jedan način na koji doprinosimo razvoju Zadra kao pametnog grada, budući da su ključna komponenta pametnog grada ljudi. Stoga nam primarni cilj treba biti usmjeren na stvaranje kvalitetnije životna sredina za sve (stalne i povremene) građane Zadra u budućnosti, kao i inovativne sredine za kreiranje novih startupa te zapošljavanje mladih talenata.

Ako tome pridodamo da je Inovativni Zadar pružatelj usluge povezivanja svih obrazovnih institucija (osnovne i srednje škole i sveučilište) za CARNET koji ovim ustanovama pruža pristup internetu velikim brzinama, koji je osnovni tehnički preduvjet  „pametne škole“, onda je taj doprinos još i veći!