image_rotator

IKT

line_rotator
thumb_ink

     

INFORMATIČKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 ICT resursi lokalne uprave na području Grada Zadra promatrani u cjelini (lokalna i područna uprava, komunalna društva i ustanove) predstavljaju složen i kompleksan sustav sastavljen od velikog broja pojedinačnih ICT sustava koji u najvećoj mjeri nisu koordinirano i sustavno razvijani. To za posljedicu ima parcijalno razvijene sustave za potrebe pojedinačnih korisnika koji najčešće nisu međusobno povezivi dijelom zbog nekompatibilnih i zastarjelih tehnologija, a dijelom zbog inertnosti sustava koji se opire promjeni. Razvoj novih tehnologija, usluga u "oblaku", IoT, pametnih telefona i raznih aplikacija, a sve integrirano kroz "majku" svih mreža Internet ubrzano i trajno mijenjanju način života svakog stanovnika planete, a posebno stanovnike gradova. Stanovnici gradova sve su zahtjevniji po pitanju kvalitete života i onoga što im sredina u kojoj žive može pružiti, a istovremeno sve su manje tolerantni prema neučinkovitoj javnoj upravi i komunalnim tvrtkama.

Uvažavajući prethodno navedeno, lokalne vlasti u gradovima diljem svijeta nalaze se pred novim izazovom. Jedan od načina kako odgovoriti ovim izazovima svakako je primjena suvremenih ICT tehnologija u raznim segmentima urbanog življenja i pružanja komunalnih usluga.

Uočivši važnost ovog problema, gradska uprava uložila je značajan napor u stvaranje pretpostavki za sustavno rješavanje ovog izazova u budućnosti. Tako je u proteklih nekoliko godina uveden čitav niz aplikativnih i hardverskih rješenja kojima je ICT sustav gradske uprave u značajnoj mjeri pripremljen za slijedeći korak u razvoju e-Usluga za svoje korisnike. Neka od ovih rješenja već su dostupna i imaju svoju javnu komponentu što znači da su direktno namijenjena građanima. Usluge poput e-Uredsko http://www.grad-zadar.hr/elektronicka-pisarnica-504/  kroz koju građani mogu pratiti statuse svojih zahtjeva unutar gradske uprave ili GIS sustava http://www.grad-zadar.hr/gis--geoinformacijski-sustav-grada-zadra-502/  koji omogućuje jednostavan uvid u prostorno-plansku dokumentaciju na administrativnom području grada, omogućile su veću transparentnost rada gradske uprave. S druge strane usluge poput WiFi mreže za besplatan pristup Internetu za sve građane i posjetitelje grada http://www.grad-zadar.hr/wifi--bezicna-mreza-grada-zadra-503/ daju dodatnu kvalitetu životu i boravku u našem gradu omogućivši dostupnost bežičnog širokopojasnog Interneta na preko 150.000 m2 najatraktivnijih i najposjećenijih gradskih lokacija.

Iako su ove usluge solidan iskorak u razvoju „pametnog grada“ to je zapravo tek prvi korak. U nastojanju da na ovom području napravi dodatni iskorak, gradska uprava na čelu sa aktualnim Gradonačelnikom odlučila je prihvatiti novi koncept razvoja društva Inovativni Zadar (ex. Poduzetnički inkubator d.o.o.) i transformirati ga u društvo koje osim usluga potpore poduzetnicima početnicima, među prvima u državi bude i nositelj razvoja ICT usluga za potrebe neke lokalne uprave i povezanih trgovačkih društava i ustanova.

 

GLAVNI CILJEVI

 

 Razvoj virtualne lokalne uprave

 

 Kroz virtualnu lokalnu upravu, korisnici će kroz objedinjen sustav e-Usluga na efikasan, jednostavan i transparentan način rješavati većinu svojih zahtjeva na lokalnoj razini. Uz kvalitetno povezivanje sa sustavima e-Uprave na državnoj razini korisnici sa područja Grada Zadra imali bi potpuno digitalizirani javni servis.

Postati glavni pružatelj ICT usluga lokalnoj upravi

 

 Društvo postaje glavni pružatelj integriranih ICT usluga gradskoj upravi i povezanim trgovačkim društvima i ustanovama (sustav lokalne uprave), što će omogućiti racionalan, koordiniran, fokusiran i efikasniji razvoj ovih usluga. Jednom kad se sustavi povežu, stvara se čvrsti temelj za jednostavniju implementaciju novih servisa i usluga.

Postati nositelj projekata i rješenja vezanih uz razvoj koncepta „Pametnog grada”

 

 Projekti poput inteligentne javne rasvjete, prometa, parkinga, gradske kartice (City Card), sustava naplate u javnom prijevozu neki su od projekata koji zahtijevaju poznavanje s jedne strane načina funkcioniranja sustava lokalne uprave, a s druge strane trendova i aktualnih rješenja za njihovu realizaciju uz pomoć informatičkih i komunikacijskih tehnologija i moguće ih je realizirati samo uz kvalitetnu suradnju svih dionika.

REALIZACIJA CILJEVA

 

 Kako bi se ovi ciljevi realizirali na kvalitetan i održiv način potrebno je stvoriti čitav niz preduvjeta koji će omogućiti povezivanje sustava i objedinjavanje podataka i usluga, za što će biti potreban aktivan angažman svih dionika lokalne uprave uključenih u pružanje javnih usluga (Gradska uprava, komunalna društva i ustanove).

Spomenute preduvjete Društvo namjerava ostvariti kroz slijedeće korake: 

1. razvoj IT infrastrukture

  • gradska optička infrastruktura (svjetlovodna mreža za povezivanje  pristupnih točaka bežične mreže (WiFi), panoramskih i nadzornih kamera, semaforske signalizacije,  gradskih ustanova i TD)

  • umrežavanje sustava lokalne uprave (povezivanje LAN-ova, optimiziranje mreže…)

  • optimizacija i razvoj mreže servera

  • pristupne točke gradske mreže za besplatan pristup internetu (Hot Spotovi)

  • razvoj sustava i servisa (VoIP, DMS, ERP, GIS…)

  • povezivanje sustava na Internet mrežu velikim brzinama pristupa.

2. Objedinjavanje baza podataka i usluga lokalne uprave

  • Katalogizacija usluga lokalne uprave

  • Povezivanje baza podataka („data warehouse“)

3. Razvoj jedinstvene platforme za pružanje e-Usluga ( eZadrani.hr )