image_rotator

Projekti

line_rotator

InZad inkubator 2.0

Projekt InZad inkubator 2.0 posljedica je nastojanja Inovativnog Zadra da, unaprjeđenjem postojeće infrastrukture te razvojem ciljanih pratećih usluga potpore MSP, u najvećoj mogućoj mjeri doprinese unaprjeđenju lokalnog poduzetničkog okruženja, sukladno definiranoj misiji i ciljevima.

Projekt predviđa obnovu i uređenje interijera poslovnog prostora kojim upravlja Inovativni Zadar d.o.o. Postojeća zgrada InZad inkubatora projektirana je i građena prema zahtjevima lokalnog tržišta i potrebama poduzetnika s početka 2000-ih godina. Osim što sama starost objekta zahtijeva određena ulaganja u njegovo održavanje s ciljem produljenja joj vijeka trajanja, promjene u globalnoj i lokalnoj ekonomiji, novi načini poslovanja te strateška usmjerenost Grada Zadra ka poticanju određenih sektora (IT, proizvodi i usluge utemeljeni na znanju i inovacijama, kreativne industrije itd.) zahtijevaju odgovor u smislu modernizacije postojeće infrastrukture i prilagođavanja navedenim zahtjevima.

Nabavom sljedeće opreme, uređaja i softvera direktno će se utjecati na pružanje novih i kvalitetnijih usluga poduzetnicima:

• mrežna i komunikacijska oprema (kvalitetnija usluga pristupa internetu, usluga fiksne telefonije)

• UPS (osiguranje od prekida isporuke električne energije)

• rasvjeta i FN elektrana (manji režijski troškovi)

• računalna oprema (za informatičku učionicu, različite IT usluge korisnicima)

• oprema za 3D lab,

• softver (učinkovito upravljanje inkubatorom i komunikaciju s i među korisnicima)

Navedena oprema omogućit će razvoj dodatnih usluga u odnosu na postojeću ponudu InZad inkubatora i to usluga koje će unaprijediti i poboljšati učinkovitost poslovanja korisnika, odnosno olakšati njihov rast i razvoj te omogućiti stvaranje novih radnih mjesta.

Projekt je odobren za financiranje  u punom iznosu od 6.177.659,64 Odlukom o financiranju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 14. srpnja 2017.