image_rotator

InZad

line_rotator

Inkubator

06.12.2017

ŽK Zadar: Seminar „Upravljanje intelektualnim vlasništvom“

U četvrtak, 7. prosinca, u 11 sati u dvorani za sastanke Županijske komore Zadar, Špire Brusine 16, održat će se seminar o intelektualnom vlasništvu namijenjen malom i srednjem poduzetništvu. Seminar, predviđenog trajanja 4 sata, vodit će stručnjaci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV). Sudionici seminara upoznat će se s vrstama intelektualnog vlasništva i načinima ostvarivanja zaštite te mogućnostima uporabe intelektualnog vlasništva s ciljem povećanja konkurentnosti. Naglasak je na zaštiti industrijskog vlasništva.

DZIV nudi besplatnu uslugu na zahtjev korisnika: procjena potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća, koja će također biti prezentirana na seminaru. Zadnjih 90 minuta seminara predviđeno je razgovore s predstavnicima poduzeća koji izraze želju za individualno savjetovanje.

 PROGRAM SEMINARA :

 11.00-11.45                 Vrste intelektualnog vlasništva

Tanja Milović, Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 (kratak opis osnovnih vrsta intelektualnog vlasništva te načini ostvarivanja zaštite s naglaskom na industrijsko vlasništvo)

 

11.45-12.30                 Primjena intelektualnog vlasništva u poslovanju

Tanja Milović

 (uloga i mogućnosti upotrebe intelektualnog vlasništva u poslovanju malih i srednjih poduzeća s ciljem povećanja konkurentnosti)

 

12.30-12.45                 Pauza

 

12.45-13.00                Pred-dijagnostičko ispitivanje potencijala intelektualnog vlasništva u malim i srednjim poduzećima

Igor Bošnjaković, Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 (besplatna usluga DZIV-a na zahtjev korisnika: procjena potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja poduzeća)

 

13.00-13.30                 Pretraživanje baza podataka industrijskog vlasništva

Igor Bošnjaković

 (baze podataka priznatih prava industrijskog vlasništva dostupne on-line)

 

13.30-15.00                 Razgovori s predstavnicima poduzeća

Stručnjaci iz DZIV-a

(unaprijed dogovoreni sastanci s predstavnicima poduzeća koji su izrazili želju za individualnim konzultacijama)